MEDLEMSSKAP

ANSÖK OM MEDLEMSSKAP

Som medlem i YhiS får ni möjlighet att lyfta frågor från lokal till regional nivå. Ni får tillgång till en kraft som verkar för att sprida kunskap om yrkeshögskolan och som ökar samverkan mellan anordnare och näringsliv i regionen.

 

Medlemskapet i YhiS kostar 3500 kr per anordnare och år. Det omfattar alla medarbetare i organisationen.


Som medlem erbjuds ni att delta på konferenser, workshops och regionala träffar. Vidare erhålls ett rabatterat pris på den utbildningsledarutbildning som arrangeras av YhiS.