MEDLEMSSKAP

ANSÖK OM MEDLEMSSKAP

Som medlem i YhiS får ni möjlighet att lyfta frågor från lokal till regional nivå. Ni får tillgång till en kraft som verkar för att sprida kunskap om yrkeshögskolan och som ökar samverkan mellan anordnare och näringsliv.

 

Medlemskapet i YhiS kostar 4500 kr per anordnare och år. Det omfattar alla medarbetare i organisationen.


Som medlem erbjuds ni att delta på workshops, arrangemang och regionala träffar. Vidare erhålls ett rabatterat pris på fördjupande kompetensinsatser och den utbildningsledarutbildning som arrangeras av YhiS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTA OSS


VI VILL HA DIALOG!


Ta hjälp av vår koordinator Jenny Knutsson för att till exempel

informera om YH och för att föra dialog med arbetslivet.


Har du en idé om hur vi tillsammans kan främja yrkeshögskolan i Syd? Hör av dig!

info@yhis.nu


Gå gärna med i våra grupper på sociala medier:

Facebook

LinkedIn