ARRANGEMANG


YhiS arrangerar medlemsträffar, konferenser och kompetenshöjande insatser samt medverkar

vid årligen återkommande insatser riktade till studie- och yrkesvägledare och vid mässor. 

 UL-UTBILDNING


YhiS erbjuder åter igen en skånsk UL-utbildning i höst. 

Detta blir åttonde året i rad som YhiS arrangerar en utbildningsledarutbildning!  


Utbildningen drivs av YhiS och genomförs av föreningen i samverkan med utbildningskonsulter och med

flertalet föreläsningar via MYH utifrån en utbildningsplan framtagen av YhiS styrelse.


Utbildningen består av fem block utifrån en YH-utbildnings intressenter och aktörer.

Som en röd tråd genom blocken löper kvalitetsarbetet.


Utbildningen genomförs under sju utbildningstillfällen under perioden oktober 2022 till januari 2023.

Det finns ett begränsat antal platser, så säkra din plats redan nu!


Läs mer och anmäl dig via dessa länkar:  

- UTBILDNINGSPLAN ULU 2022

- INBJUDAN

- ANMÄLANFRÅGAN ÄR DIN!


Välkommen att ses digitalt och utbyta erfarenheter.

Tillsammans diskuterar vi utmaningar och möjliga lösningar kring ett aktuellt tema.

Nedan presenteras kommande tillfälle.


Tid
Onsdag 28 september kl. 15.00-16.30.


Var
Digitalt via Zoom, möteslänken mailas ut någon dag innan mötet.


Tema

Tillsynsärenden kopplat till LIA.


Talare

Axel Adelswärd, jurist, MYH.


Anmälan
Anmäl dig via denna länk:

https://bit.ly/3IVL5Ac


Uppföljning från 30 mars

Här finns material från "Frågan är din!" som genomfördes den 30 mars, tema ansökningsomgång 2022. 

Presentation Jenny Twana. MYH


KALENDARIUM


ARRANGEMANG


2022

Ons 16 februari

Kl. 10.00-11.45


Möte med tema marknadsföring av YHDigitalt (OBS ändat till digitalt möte)Ons 2 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitaltOns 30 mars

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2022


DigitaltMars till maj
Workshop Kursplaner

Uppnå fördjupad kunskap i arbetet med att utforma kursplaner. Sker under ledning av Torbjörn Matsson.


Tre digitala träffar och en platsbundenträff i Malmö.Tis 3 maj

Kl. 14.00-16.30


Nu skapar vi framtidens besöksnäring i Skåne!

    - Med yrkeshögskoleutbildningar i fokus.


Ett samarrangemang mellan YhiS, Malmö Stad, Region Skåne och sydsvenska industri- och handelskammaren.

Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö.Ons 28 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Tillsynsärenden kopplat till LIA

DigitaltOktober 2022 - januari 2023UtbildningsledarutbildningMix av digitala- och platsbundna träffar.
Ons 7 decemberSACO-mässan

- YhiS medverkar och infomerar om YH


Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö


Hösten 2022

(Datum kommer inom kort


Informationsmöte för SYV:are om YH


Mer info kommer längre fram.


Ons 7 december

SACO-mässan

- YhiS medverkar och infomerar om YH


Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö2023Ons 1 mars

Kl. 10.00-11.00


ÅrsmöteDigitaltOns 29 mars

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2023


DigitaltMars till maj
Workshopserie- kompetensutveckling

Uppnå fördjupad kunskap i arbetet med  YH.

Mer info kommer längre fram.


Mix av digitala- och platsbundna träffar.
Ons 27 sept

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: ännu ej satt


DigitaltOktober 2023 - januari 2024UtbildningsledarutbildningMix av digitala- och platsbundna träffar.
Ons 29 november

Kl. 09.00-13.00


MedlemsmötePlats ännu ej bestämd.Prel. decemberSACO-mässan

- YhiS medverkar och infomerar om YH


Malmö
2024Ons 6 mars

Kl. 10.00-11.00


ÅrsmöteDigitaltTIDIGARE ÅR


2021Ons 3 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitalt15 April

Kl. 15.00-16.30

Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2021


DigitaltMajYhiS finns representerade vid Studentums vägledarträff.


DigitaltOns 2 juni

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Digitalt lärande


DigitaltOns 22 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Genomströmning


DigitaltOktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningPlatsbundet i Helsingborg och digitaltOns 24 november

Kl. 15.30-17.00


Frågan är din!

Tema: Psykisk ohälsa


DigitaltOns 15 december

Kl. 09.00-13.00


Medlemsmöte

Tema utmanande studerandesituationer och motivation


Hässleholm
2020Ons 4 mars

Kl. 09.00-16.00


Regional träff i samverkan med

Region Skåne samt årsmöte.


Media Evolution City,

Stora Varvsgatan 6A, Malmö.


Oktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningMalmö/distansOns 25 novArangemang för studie- och yrkesvägledare-

sker i samverkan med Region Skåne och Skånes Kommuner

DigitaltFre 13 nov

Kl. 11.00-12.00


Extrainsatt årsstämmaDigitaltFler arrangemang kan tillkomma.  

MARKNADSFÖRING AV YH


Ett spännande projekt kring hur marknadsföringen av YH kan utformas och stärkas har genomförts under 2022 i Familjen Helsingborgs regi. En traineegrupp har haft som uppdrag att ta fram en gemensam marknadsföringsstrategi för YH för Familjen Helsingborg, men detta material är lika gångbart över hela landet. Nedan når ni en presentation från mötet och en digital broschyr med en marknadsföringsstrategi. Detta är ett mycket läsvärt och användbart material.

Marknadsföringsstrategi
Presentationsmaterial

Tre snabba tips från materialet:

                                                                     1. Använd YH:s logga i all marknadsföring.

                                                                     2. Rikta marknadsföring mot personer från 16 års ålder.

                                                                     3. Lyft också fördelarna med YH som utbildningsform. T.ex:

- 90 % är nöjda med sin YH-utbildning

- 90 % får jobb efter sin YH-utbildning

                                            - 93 % anser att YH-utbildningen var relevant i nuvarande arbete.


Familjen Helsingborgs traineeprogram avslutas nu. Har ni idéer eller frågor kring hur vi tar  arbetet vidare med att öka kännedomen och attraktiviteten för YH som utbildningsform går det fint att ni vänder er till YhiS eller någon av kontaktpersonerna nedan. Om ni vill beställa tryckta broschyrer med marknadsföringsstrategin kan ni höra av er till Jessica Skantze. Planen är även att materialet ska komma upp på webben för familjenhelsingborg.se

Kontakt
Jessica.Skantze@helsingborg.se – Projektledare YH acceleratorn
anna.rydberg@helsingborg.se – Projektledare Familjen Helsingborg


Du vet väl att MYH har en kommunikationshandledning? Du finner den här: 

 MYH:s kommunikationshandledning.