ARRANGEMANG


YhiS arrangerar medlemsträffar, konferenser och kompetenshöjande insatser samt medverkar

vid årligen återkommande insatser riktade till studie- och yrkesvägledare och vid mässor. 

 UL-UTBILDNING


YhiS erbjuder åter igen en skånsk UL-utbildning i höst. 

Detta blir åttonde året i rad som YhiS arrangerar en utbildningsledarutbildning!  


Utbildningen drivs av YhiS och genomförs av föreningen i samverkan med utbildningskonsulter och med

flertalet föreläsningar via MYH utifrån en utbildningsplan framtagen av YhiS styrelse.


Utbildningen består av fem block utifrån en YH-utbildnings intressenter och aktörer.

Som en röd tråd genom blocken löper kvalitetsarbetet.


Utbildningen genomförs under sju utbildningstillfällen under perioden oktober 2022 till januari 2023.

Det finns ett begränsat antal platser, så säkra din plats redan nu!


Läs mer och anmäl dig via dessa länkar:  

- UTBILDNINGSPLAN ULU 2022

- INBJUDAN

- ANMÄLANFRÅGAN ÄR DIN!


Välkommen att ses digitalt och utbyta erfarenheter.

Tillsammans diskuterar vi utmaningar och möjliga lösningar kring ett aktuellt tema.

Nedan presenteras kommande tillfälle.


Tid
Onsdag 28 september kl. 15.00-16.30.


Var
Digitalt via Zoom, möteslänken mailas ut någon dag innan mötet.


Tema

Tillsynsärenden kopplat till LIA.

Representanter från MYH medverkar. Mer infomation kommer längre fram.


Anmälan
Anmäl dig via denna länk:

https://bit.ly/3IVL5Ac


Uppföljning från 30 mars

Här finns material från "Frågan är din!" som genomfördes den 30 mars, tema ansökningsomgång 2022. 

Presentation Jenny Twana. MYH


KALENDARIUM


ARRANGEMANG


2022

Ons 16 februari

Kl. 10.00-11.45


Möte med tema marknadsföring av YHDigitalt (OBS ändat till digitalt möte)Ons 2 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitaltOns 30 mars

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2022


DigitaltMars till maj
Workshop Kursplaner

Uppnå fördjupad kunskap i arbetet med att utforma kursplaner. Sker under ledning av Torbjörn Matsson.


Tre digitala träffar och en platsbundenträff i Malmö.Tis 3 maj

Kl. 14.00-16.30


Nu skapar vi framtidens besöksnäring i Skåne!

    - Med yrkeshögskoleutbildningar i fokus.


Ett samarrangemang mellan YhiS, Malmö Stad, Region Skåne och sydsvenska industri- och handelskammaren.

Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö.Ons 28 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Tillsynsärenden kopplat till LIA

DigitaltOktober 2022 - januari 2023UtbildningsledarutbildningPlatsbundet och digitaltOns 7 decemberSACO-mässan

- YhiS medverkar och infomerar om YH


Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö


Ons 30 november

Kl. 14.00-17.00


Medlemsmöte

Med möjlighet till efterföljande after work


Malmö, exakt adress ännu ej satt.
2023Ons 1 mars

Kl. 10.00-11.00


ÅrsmöteDigitaltTIDIGARE ÅR


2021Ons 3 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitalt15 April

Kl. 15.00-16.30

Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2021


DigitaltMajYhiS finns representerade vid Studentums vägledarträff.


DigitaltOns 2 juni

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Digitalt lärande


DigitaltOns 22 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Genomströmning


DigitaltOktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningPlatsbundet i Helsingborg och digitaltOns 24 november

Kl. 15.30-17.00


Frågan är din!

Tema: Psykisk ohälsa


DigitaltOns 15 december

Kl. 09.00-13.00


Medlemsmöte

Tema utmanande studerandesituationer och motivation


Hässleholm
2020Ons 4 mars

Kl. 09.00-16.00


Regional träff i samverkan med

Region Skåne samt årsmöte.


Media Evolution City,

Stora Varvsgatan 6A, Malmö.


Oktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningMalmö/distansOns 25 novArangemang för studie- och yrkesvägledare-

sker i samverkan med Region Skåne och Skånes Kommuner

DigitaltFre 13 nov

Kl. 11.00-12.00


Extrainsatt årsstämmaDigitaltFler arrangemang kan tillkomma.  

MÖTE OM MARKNADSFÖRING AV YH- RESUMÉ


Detta möte genomfördes onsdagen den 16 februari och drygt 40 personer deltog.

Merparten deltog digitalt, men några ur YhiS styrelse och från Familjen Helsingborg fanns med i lokalen som mötets streamades ifrån.


I Familjen Helsingborg genomförs ett traineeprojekt kring marknadsföring av YH.

Vid detta möte presenterades traineegruppen sitt arbete och tillsammans

diskuterade mötesdeltagarna möjligheter kring marknadsföring av YH.


Några av de saker som lyftes i summeringen av gruppdiskussionerna var vikten av att anordnare lyfter YH som utbildningsform, inte bara specifika utbildningar. Ett ”hett tips” från traineegruppen var att använda den gula YH-loggan och att sätta sig in i MYH:s kommunikationshandledning.

Ett hinder i den långsiktiga marknadsföringen av YH, för anordnare, är de korta beviljandetiderna för utbildningarna. Detta gör det än mer viktigt att i den långsiktiga strategin för anordnarens marknadsföring lyfta utbildningsformens förträfflighet. Sådant som nämndes som starka fördelar med YH var bland annat: träffsäkert, effektivitet, ger stort nätverk, initierat av arbetslivet,

CSN-berättigad, bred ingång och LIA!

 

Här finner ni power point bilder från mötet samt MYH:s kommunikationshandledning.