ARRANGEMANG


YhiS arrangerar medlemsträffar, konferenser och kompetenshöjande insatser samt medverkar

vid årligen återkommande insatser riktade till studie- och yrkesvägledare och vid mässor. 

 FRÅGAN ÄR DIN!


Välkommen att ses digitalt och utbyta erfarenheter.

Tillsammans diskuterar vi utmaningar och möjliga lösningar kring ett aktuellt tema.

Nedan presenteras kommande tillfälle


Tid
Onsdag 24 november kl. 15.30-17.00


Var
Digitalt via Zoom, möteslänken mailas ut någon dag innan mötet.


Tema

Psykisk ohälsa


Anmälan
Anmäl dig via denna länk: 
https://bit.ly/39s1tcB

________________________________________________Uppföljning från 22 september

Här finns material från "Frågan är din!" som genomfördes den 22 september, tema Genomströmning. 

MYH:s presentation


ARRANGEMANG2021

Ons 3 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitalt eler platsbundet (plats ej klar)15 April

Kl. 15.00-16.30

Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2021


Digitalt


MajYhiS finns representerade vid Studentums vägledarträff.


Digitalt eller platsbundetOns 2 juni

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Digitalt lärande


DigitaltOns 22 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Genomströmning


DigitaltOktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningPlatsbundet i Skåne och digitalt

(Mer information kommer)


Ons 24 november

Kl. 15.30-17.00


Frågan är din!

Tema: Psykisk ohälsa


DigitaltPrel. Ons 15 december

Kl. 09.00-13.00


Medlemsmöte

(Under förutsättning att det går att genomföra platsbundet)


Hässleholm
2022

Ons 16 februari

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Marknadsföring


DigitaltOns 2 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitaltOns 30 mars

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2022


DigitaltMars

(Prel ons 16 mars)

Workshop del 1Digitalt


April

(Prel ons 6 april)

Workshop del 2Plats ej bokad


Ons 28 september

Kl. 09.00-12.00


MedlemsmötePlats ej bokadOktober 2022 - januari 2023UtbildningsledarutbildningPlatsbundet och digitaltOns 30 november

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ännu ej satt


Digitalt
2023Ons 1 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitaltTidigare år

2020

Ons 4 mars

Kl. 09.00-16.00


Regional träff i samverkan med

Region Skåne samt årsmöte.


Media Evolution City,

Stora Varvsgatan 6A, Malmö.


Oktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningMalmö/distansOns 25 novArangemang för studie- och yrkesvägledare-

sker i samverkan med Region Skåne och Skånes Kommuner

DigitaltFre 13 nov

Kl. 11.00-12.00


Extrainsatt årsstämmaDigitaltFler arrangemang kan tillkomma. _______________________________________


UL-UTBILDNING


YhiS erbjuder en skånsk UL-utbildning i höst. 

Detta blir sjunde året i rad som YhiS arrangerar en utbildningsledarutbildning!  


Utbildningen drivs av YhiS och genomförs av föreningen i samverkan med utbildningskonsulter och med

vissa föreläsningar via MYH utifrån en utbildningsplan framtagen av YhiS styrelse.


Utbildningen består av fem block utifrån en YH-utbildnings intressenter och aktörer.

Som en röd tråd genom blocken löper kvalitetsarbetet.


Utbildningen genomförs under sju utbildningstillfällen under perioden oktober 2021 till januari 2022.

Inom kort publiceras mer information om detaljer och datum, men säkra din plats redan nu!Läs mer här:

INBJUDAN-

UTBILDNINGSPLAN


OBS! Utbildningen med start 2021 är fullteckand!