ARRANGEMANG


YhiS arrangerar medlemsträffar, konferenser och kompetenshöjande insatser samt medverkar

vid årligen återkommande insatser riktade till studie- och yrkesvägledare och vid mässor. 

 

 


WORKSHOPSERIE I DIGITAL MARKNADSFÖRING

- POSITIONERA SKÅNSKA YRKESHÖGSKOLOR PÅ SOCIALA MEDIER-


YhiS arrangerar tillsammans med Region Skåne en workshopserie i digital marknadsföring. Föreläsare

Kalle Rosensköld belyser metoder och effekter av fördjupat samarbete, i syfte att attrahera fler sökande till yrkeshögskolorna med hjälp av markandförigsinsatser i sociala kanaler. UPPLÄGG

Under workshopserien leder, faciliterar och visar kursledare Kalle Rosensköld på ett pedagogiskt och inspirerande sätt hur yrkeshögskoleanordnare kan attrahera studerande, marknadsföra tjänster och program samt stärka yrkeshögskolans gemensamma varumärke. Fokus ligger på de stora sociala medie-plattformarna, content-skapande med fördjupning på video/rörligt material samt gemensamma marknadsföringsmöjligheter.


INNEHÅLL


Del 1: Tisdag 12/9 kl. 09.00-10.30, digitalt

Inspirationsföreläsning med öppen dialog:

-Sociala medier + marknadsföring

-Utmaningar, kunskapsinventering och framgångsdelning

 

Del 2: Tisdag 19/9 kl. 09.00-17.00, Landskrona*

Workshop:

- Social Video

- Övningar

- Actionplan


Afterwork tisdag 19/9 kl. 17-00-19.00, Landskrona*


* Workshop och afterwork den 19/9 genomförs platsbundet på Hotel Öresund Conference & Spa i Landskrona.

 

Del 3: Tisdag 10/10 kl. 09.00-10.00, digitalt

Digitalt uppföljning:

- Arbete/ actionplan

 - Trouble shooting

- Framgångsdelning och do’s and don’t’s.

 

PRIS

2 900 kr ex. moms för medlemmar i YhiS.

3 500 kr ex. moms för icke-medlemmar.


ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är måndag 28 augusti. Antalet platser är begränsat.

Anmälan via denna länk:

bit.ly/44twpEF


Läs gärna mer här och sprid denna:

Inbjudan


 KONTAKTPERSON

Jenny Knutsson, koordinator för YhiS.

Mail: info@yhis.nu.

Tel: 0709-85 17 66.


 

Varmt välkommen!

Styrelsen för YhiS


Anmälan är bindande och full kostnad tas ut vid sen avbokning eller om du inte närvarar alla dagar.

Med sen avbokning avses avbokning som sker mindre än två veckor innan start. Minst 15 deltagare krävs för att workshopen ska starta.


Bild nedan: Föreläsare kalle RoseksköldDIPLOMERAD MEDARBETARE INOM YRKESHÖGSKOLAN

- Utbildningen för dig som arbetar inom yrkeshögskolan -YhiS erbjuder åter igen en utbildning för alla er som vill fördjupa era kunskaper inom arbete med yrkeshögskoleutbildningar.  

Detta blir nionde året i rad som föreningen arrangerar en sådan här utbildningsinsats. Vi kallade tidigare utbildningen för

utbildningsledarutbildning, men då den lämpar sig även för andra yrkesroller inom yrkeshögskolan så som 

rektor, verksamhetschef, administratör, handledare, SYV och lärare väljer vi nu att ge utbildningen ett nytt namn:

Diplomerad medarbetare inom yrkeshögskolan (DMY). 


Utbildningen drivs av YhiS och genomförs av föreningen i samverkan med utbildningskonsulter och med

flertalet föreläsningar via MYH. Utbildningen genomförs utifrån en kursplan framtagen av YhiS styrelse.

Kursplanen har nyligen reviderats och finns att ladda ner via länk nedan.

Utbildningen består av fem block utifrån en YH-utbildnings intressenter och aktörer.

Kvalitetsarbetet löper som en röd tråd genom blocken.


Utbildningen genomförs under sju utbildningstillfällen med start tisdag 30 januari och avslut onsdag 10 april.

De platsbundna träffarna genomförs denna gång i Ängelholm.

Läs mer och anmäl dig via dessa länkar:

- KURSPLAN 2024

- ANMÄLAN

- INBJUDAN


Pris 9 800 kr ex. moms för medlemmar i YhiS och 12 800 kr ex. moms för icke-medlemmar.

Det finns ett begränsat antal platser, så säkra din plats redan nu!

Sista anmälningsdag är onsdag 10 januari.


Kontaktperson ärJenny Knutsson, koordinator för YhiS.

Mail: info@yhis.nu. Tel: 0709-85 17 66.


Anmälan är bindande. Full kostnad tas ut vid sen avbokning eller påbörjad utbildning även om du inte närvarar alla dagar. Vid avbokning två veckor före utbildningsstart och fram till utbildningsstart debiteras full kostnad, men organisationen erhåller en plats vid nästkommande utbildning för medarbetare inom yrkeshögskolan i YhiS regi.
FRÅGAN ÄR DIN!


Välkommen att ses digitalt och utbyta erfarenheter.

Tillsammans diskuterar vi utmaningar och möjliga lösningar kring ett aktuellt tema.

Nedan presenteras kommande tillfälle.


Tid
Onsdag 27 september kl. 14.30-16.30.


Var
Digitalt via Zoom, möteslänken mailas ut någon dag innan mötet.


Tema

Tema: Formativ bedömning


Den formativa bedömningen är en process som syftar till att föra lärandet framåt.

Information om vad den studerande kan och hur denne förstått det som ska läras används som underlag för

att avgöra hur undervisningen ska bedrivas härnäst.Talare

Agneta Grönlund

Universitetslektor, Linköpings Universitet


Agneta Grönlund inleder med att sätta in den formativa bedömningen i ett sammanhang och att klargöra viktiga begrepp.

Därefter ges konkreta exempel på metoder och förhållningssätt för arbete med bedömning i syfte att stärka lärande.

Hon kommer att ta upp såväl lärarens formande av undervisning som strategier för att stärka de studerandes delaktighet i lärprocessen.

Ett centralt kunskapsområde är återkoppling, där Agneta har genomfört forskning som hon kommer att beröra i föreläsningen.Anmälan
Anmäl dig via denna länk:

https://bit.ly/41pw1EcKALENDARIUM


ARRANGEMANG


2023Ons 1 mars

Kl. 10.00-11.00


ÅrsmöteDigitaltTors 23 marsYH-mässan i Malmö

- YhiS finns representerade


Slagthuset

Carlsgatan 12 E, Malmö


Ons 29 mars

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2023


DigitaltMars till maj


Workshopserie- kompetensutveckling

- Uppnå fördjupad kunskap i arbetet med  YH.


Mix av digitala- och platsbundna träffar.


Platsbunden träff på Hotel Öresund Conference & Spa

Tis 19 september

Kl. 17.00-19.00


YH-After Work

- Vi minglar och utbyter erfarenheter kring YH.

  YhiS bjuder på tilltugg.

Hotel Öresund Conference & Spa
Sofia Albertinas Plats 5
261 31 Landskrona

Ons 27 sept

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Formativ bedömning


DigitaltOns 6 decemberSACO-mässan

- YhiS medverkar och infomerar om YH


Malmö
2024Januari till aprilDiplomerad medarbetare inom yrkeshögskolan

- Utbildning för medarbetare inom yrkeshögskolan


Mix av digitala- och platsbundna träffar.


Platsbundna träffar sker i Ängelholm. 

Ons 6 mars

Kl. 10.00-11.00


ÅrsmöteDigitaltFler arrangemang tillkommer.TIDIGARE ÅR

2022Ons 16 februari

Kl. 10.00-11.45


Möte med tema marknadsföring av YHDigitalt (OBS ändat till digitalt möte)Ons 2 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitaltOns 30 mars

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2022


DigitaltMars till maj
Workshop Kursplaner

Uppnå fördjupad kunskap i arbetet med att utforma kursplaner. Sker under ledning av Torbjörn Matsson.


Tre digitala träffar och en platsbundenträff i Malmö.Tis 3 maj

Kl. 14.00-16.30


Nu skapar vi framtidens besöksnäring i Skåne!

    - Med yrkeshögskoleutbildningar i fokus.


Ett samarrangemang mellan YhiS, Malmö Stad, Region Skåne och sydsvenska industri- och handelskammaren.

Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö.Ons 28 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Tillsynsärenden kopplat till LIA

DigitaltOktober 2022 - januari 2023UtbildningsledarutbildningMix av digitala- och platsbundna träffar.
Tis 22 november

Kl. 10.30-15.00


Vägledning mot yrkeshögskolan

Informationsmöte om YH riktat mot SYV:are.


Sankt Gertruds konferensanläggning

Östergatan 7B, 211 25 Malmö


Ons 30 novemberMedlemsmöteMalmöOns 7 decemberSACO-mässan

- YhiS medverkar och infomerar om YH


Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö2021Ons 3 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitalt15 April

Kl. 15.00-16.30

Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2021


DigitaltMajYhiS finns representerade vid Studentums vägledarträff.


DigitaltOns 2 juni

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Digitalt lärande


DigitaltOns 22 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Genomströmning


DigitaltOktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningPlatsbundet i Helsingborg och digitaltOns 24 november

Kl. 15.30-17.00


Frågan är din!

Tema: Psykisk ohälsa


DigitaltOns 15 december

Kl. 09.00-13.00


Medlemsmöte

Tema utmanande studerandesituationer och motivation


Hässleholm
2020Ons 4 mars

Kl. 09.00-16.00


Regional träff i samverkan med

Region Skåne samt årsmöte.


Media Evolution City,

Stora Varvsgatan 6A, Malmö.


Oktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningMalmö/distansOns 25 novArangemang för studie- och yrkesvägledare-

sker i samverkan med Region Skåne och Skånes Kommuner

DigitaltFre 13 nov

Kl. 11.00-12.00


Extrainsatt årsstämmaDigitalt 

MARKNADSFÖRING AV YH


Ett spännande projekt kring hur marknadsföringen av YH kan utformas och stärkas har genomförts under 2022 i Familjen Helsingborgs regi. En traineegrupp har haft som uppdrag att ta fram en gemensam marknadsföringsstrategi för YH för Familjen Helsingborg, men detta material är lika gångbart över hela landet. Nedan når ni en presentation från mötet och en digital broschyr med en marknadsföringsstrategi. Detta är ett mycket läsvärt och användbart material.

Marknadsföringsstrategi
Presentationsmaterial

Tre snabba tips från materialet:

                                                                     1. Använd YH:s logga i all marknadsföring.

                                                                     2. Rikta marknadsföring mot personer från 16 års ålder.

                                                                     3. Lyft också fördelarna med YH som utbildningsform. T.ex:

- 90 % är nöjda med sin YH-utbildning

- 90 % får jobb efter sin YH-utbildning

                                            - 93 % anser att YH-utbildningen var relevant i nuvarande arbete.


Familjen Helsingborgs traineeprogram avslutas nu. Har ni idéer eller frågor kring hur vi tar  arbetet vidare med att öka kännedomen och attraktiviteten för YH som utbildningsform går det fint att ni vänder er till YhiS eller någon av kontaktpersonerna nedan. Om ni vill beställa tryckta broschyrer med marknadsföringsstrategin kan ni höra av er till Jessica Skantze. Planen är även att materialet ska komma upp på webben för familjenhelsingborg.se

Kontakt
Jessica.Skantze@helsingborg.se – Projektledare YH acceleratorn
anna.rydberg@helsingborg.se – Projektledare Familjen Helsingborg


Du vet väl att MYH har en kommunikationshandledning? Du finner den här: 

 MYH:s kommunikationshandledning.