ARRANGEMANG


YhiS arrangerar medlemsträffar, konferenser och kompetenshöjande insatser samt medverkar

vid årligen återkommande insatser riktade till studie- och yrkesvägledare och vid mässor. 

 FRÅGAN ÄR DIN!


Välkommen att ses digitalt och utbyta erfarenheter.

Tillsammans diskuterar vi utmaningar och möjliga lösningar kring ett aktuellt tema.

Nedan presenteras kommande tillfälle.


Tid
Onsdag 29 mars kl. 15.00-16.30.


Var
Digitalt via Zoom, möteslänken mailas ut någon dag innan mötet.


Tema

Tema: Ansökningsomgång 2023


Talare

Jenny Twana

Chef för enheten för ansökan och analys, MYH


Anmälan
Anmäl dig via denna länk:

https://bit.ly/3Cm09XS


Uppföljning från 28 september

Här finns material från "Frågan är din!" som genomfördes den 28 september, tema tillsynsärenden kopplat till LIA. 

Presentation Axel Adelswärd, MYH


 


WORKSHOP

- KURSPLANER INOM YRKESHÖGSKOLAN -


YhiS arrangerar åter igen den populära workshopserien där du kan fördjupa dina kunskaper i att utforma kursplaner, designa och planera kursers genomförande samt kvalitetssäkra bedömning och betygsättning. Denna utbildningsinsats vänder sig till erfarna medarbetare inom yrkeshögskolan och ger såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter i att arbeta med kursplaner och kursplaneringsarbete. Workshopen leds av Torbjörn Matsson, som har lång erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete inom eftergymnasial utbildning. Han har bland annat arbetat som expert på MYH med frågor kring kursplaner, kvalitetssäkring av bedömningar och SeQF.

 

För er som får nya YH-program beviljade i januari är detta ett ypperligt tillfälle att under handledning utveckla kursplaner för dessa utbildningar. Workshopen genomförs med totalt fyra träffar under perioden mars-maj 2023. Tre av träffarna sker digitalt och en sker platsbundet i Malmö.UPPLÄGG

Löpande under workshopens fyra delmoment genomför deltagaren ett utvecklingsarbete med kursplaner för en YH-utbildning vid det egna lärosätet. Vid den platsbundna träffen ingår fika och lunch, plats meddelas vid anmälan. Se detaljer om upplägget i tabell nedan.   PRIS

3 800 kr ex. moms för medlemmar i YhiS.

4 500 kr ex. moms för icke-medlemmar.ANMÄLN

Anmälan via detta formulär:

https://bit.ly/3V8SUtEKONTAKTPERSON

Jenny Knutsson, koordinator för YhiS.

Mail: info@yhis.nu.

Tel: 0709-85 17 66.


 

Varmt välkommen!

Styrelsen för YhiS

DAG

TID

INNEHÅLL

FORM

Tis 7/3

kl. 09.00-10.00

Del 1: Uppstart och introduktion

Digitalt

Ons 22/3

kl. 09.00-16.00

Del 2: Kursplaner- utveckling och kvalitetssäkring

Platsbundet, Malmö

Vecka 15-17

1 valfri timme

Del 3: Individuell uppföljning och feedback

Digitalt 

Ons 3/5

kl. 10.00-12.00

Del 4: Kursplanering och kursgenomförande

Digitalt

Sista anmälningsdag: fredag 20 februari. Anmälan är bindande. Full kostnad tas ut vid sen avbokning eller om du inte närvarar alla dagar.

Med sen avbokning avses avbokning som sker mindre än tre veckor innan start. Minst 15 deltagare krävs för att workshopen ska starta.


KALENDARIUM


ARRANGEMANG


2023Ons 1 mars

Kl. 10.00-11.00


ÅrsmöteDigitaltTors 23 marsYH-mässan i Malmö

YhiS finns representerade


Slagthuset

Carlsgatan 12 E, Malmö


Ons 29 mars

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2023


DigitaltMars till maj
Workshopserie- kompetensutveckling

Uppnå fördjupad kunskap i arbetet med  YH.

Mer info kommer längre fram.


Mix av digitala- och platsbundna träffar.
Ons 27 sept

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Formativ bedömning


DigitaltOktober 2023 - januari 2024UtbildningsledarutbildningMix av digitala- och platsbundna träffar.
Ons 29 november

Kl. 09.00-13.00


MedlemsmötePlats ännu ej bestämd.Prel. decemberSACO-mässan

- YhiS medverkar och infomerar om YH


Malmö
2024Ons 6 mars

Kl. 10.00-11.00


ÅrsmöteDigitaltFler arrangemang tillkommer.TIDIGARE ÅR

2022Ons 16 februari

Kl. 10.00-11.45


Möte med tema marknadsföring av YHDigitalt (OBS ändat till digitalt möte)Ons 2 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitaltOns 30 mars

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2022


DigitaltMars till maj
Workshop Kursplaner

Uppnå fördjupad kunskap i arbetet med att utforma kursplaner. Sker under ledning av Torbjörn Matsson.


Tre digitala träffar och en platsbundenträff i Malmö.Tis 3 maj

Kl. 14.00-16.30


Nu skapar vi framtidens besöksnäring i Skåne!

    - Med yrkeshögskoleutbildningar i fokus.


Ett samarrangemang mellan YhiS, Malmö Stad, Region Skåne och sydsvenska industri- och handelskammaren.

Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö.Ons 28 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Tillsynsärenden kopplat till LIA

DigitaltOktober 2022 - januari 2023UtbildningsledarutbildningMix av digitala- och platsbundna träffar.
Tis 22 november

Kl. 10.30-15.00


Vägledning mot yrkeshögskolan

Informationsmöte om YH riktat mot SYV:are.


Sankt Gertruds konferensanläggning

Östergatan 7B, 211 25 Malmö


Prel. ons 30 novemberMedlemsmöteMalmöOns 7 decemberSACO-mässan

- YhiS medverkar och infomerar om YH


Malmömässan Exhibition & Congress Centre, Mässgatan 6, 215 32 Malmö2021Ons 3 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitalt15 April

Kl. 15.00-16.30

Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2021


DigitaltMajYhiS finns representerade vid Studentums vägledarträff.


DigitaltOns 2 juni

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Digitalt lärande


DigitaltOns 22 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Genomströmning


DigitaltOktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningPlatsbundet i Helsingborg och digitaltOns 24 november

Kl. 15.30-17.00


Frågan är din!

Tema: Psykisk ohälsa


DigitaltOns 15 december

Kl. 09.00-13.00


Medlemsmöte

Tema utmanande studerandesituationer och motivation


Hässleholm
2020Ons 4 mars

Kl. 09.00-16.00


Regional träff i samverkan med

Region Skåne samt årsmöte.


Media Evolution City,

Stora Varvsgatan 6A, Malmö.


Oktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningMalmö/distansOns 25 novArangemang för studie- och yrkesvägledare-

sker i samverkan med Region Skåne och Skånes Kommuner

DigitaltFre 13 nov

Kl. 11.00-12.00


Extrainsatt årsstämmaDigitalt 

MARKNADSFÖRING AV YH


Ett spännande projekt kring hur marknadsföringen av YH kan utformas och stärkas har genomförts under 2022 i Familjen Helsingborgs regi. En traineegrupp har haft som uppdrag att ta fram en gemensam marknadsföringsstrategi för YH för Familjen Helsingborg, men detta material är lika gångbart över hela landet. Nedan når ni en presentation från mötet och en digital broschyr med en marknadsföringsstrategi. Detta är ett mycket läsvärt och användbart material.

Marknadsföringsstrategi
Presentationsmaterial

Tre snabba tips från materialet:

                                                                     1. Använd YH:s logga i all marknadsföring.

                                                                     2. Rikta marknadsföring mot personer från 16 års ålder.

                                                                     3. Lyft också fördelarna med YH som utbildningsform. T.ex:

- 90 % är nöjda med sin YH-utbildning

- 90 % får jobb efter sin YH-utbildning

                                            - 93 % anser att YH-utbildningen var relevant i nuvarande arbete.


Familjen Helsingborgs traineeprogram avslutas nu. Har ni idéer eller frågor kring hur vi tar  arbetet vidare med att öka kännedomen och attraktiviteten för YH som utbildningsform går det fint att ni vänder er till YhiS eller någon av kontaktpersonerna nedan. Om ni vill beställa tryckta broschyrer med marknadsföringsstrategin kan ni höra av er till Jessica Skantze. Planen är även att materialet ska komma upp på webben för familjenhelsingborg.se

Kontakt
Jessica.Skantze@helsingborg.se – Projektledare YH acceleratorn
anna.rydberg@helsingborg.se – Projektledare Familjen Helsingborg


Du vet väl att MYH har en kommunikationshandledning? Du finner den här: 

 MYH:s kommunikationshandledning.