ARRANGEMANG


YhiS arrangerar medlemsträffar, konferenser och kompetenshöjande insatser samt medverkar

vid årligen återkommande insatser riktade till studie- och yrkesvägledare och vid mässor. 

 

 


WORKSHOP

- KURSPLANER INOM YRKESHÖGSKOLAN -


YhiS erbjuder en workshop där du kan fördjupa dina kunskaper i att utforma kursplaner, designa och planera kursers genomförande samt kvalitetssäkra bedömning och betygsättning. Denna utbildningsinsats vänder sig till erfarna medarbetare inom yrkeshögskolan och ger såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter i att arbeta med kursplaner- och kursplaneringsarbete. Workshopen leds av Torbjörn Matsson, som har lång erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete inom eftergymnasial utbildning. Han arbetar för närvarande som expert på MYH med frågor som rör bland annat kursplaner, kvalitetssäkring av bedömningar och SeQF.

 

För er som får nya YH-utbildningar beviljade i januari är detta ett ypperligt tillfälle att under handledning utveckla kursplaner för dessa utbildningar. Workshopen genomförs med totalt fyra träffar under perioden mars-maj 2022.

Tre av träffarna sker digitalt och en sker platsbundet i Malmö.UPPLÄGG

Löpande under workshopens fyra delmoment genomför deltagaren ett utvecklingsarbete med kursplaner för en YH-utbildning vid det egna lärosätet. Vid den platsbundna träffen ingår fika och lunch, plats meddelas vid anmälan. Se detaljer om upplägget i tabell nedan.   


ANMÄLAN

 Anmälan via denna länk: https://bit.ly/3CV203O

Sista anmälningsdag är onsdag 2 februari. Antalet platser är begränsat.


PRIS

3 500 kr ex. moms för medlemmar i YhiS.

4 200 kr ex. moms för icke-medlemmar.KONTAKTPERSON

Jenny Knutsson, koordinator för YhiS.

Mail: info@yhis.nu.

Tel: 0709-85 17 66.

 

Varmt välkommen!

Styrelsen för YhiS

DAG

TID

INNEHÅLL

FORM

Ons 9/3

kl. 09.00-10.00

Del 1: Uppstart och introduktion

Digitalt

Ons 23/3

kl. 09.00-16.00

Del 2: Kursplaner- utveckling och kvalitetssäkring

Platsbundet, Malmö

Vecka 16-18

1 valfri timme

Del 3: Individuell uppföljning och feedback

Digitalt 

Ons 11/5

kl. 09.00-12.00

Del 4: Kursplanering och kursgenomförande

Digitalt

Anmälan är bindande. Full kostnad tas ut vid sen avbokning eller om du inte närvarar alla dagar.

Med sen avbokning avses avbokning som sker mindre än tre veckor innan start. Minst 15 deltagare krävs för att workshopen ska starta.FRÅGAN ÄR DIN!


Välkommen att ses digitalt och utbyta erfarenheter.

Tillsammans diskuterar vi utmaningar och möjliga lösningar kring ett aktuellt tema.

Nedan presenteras kommande tillfälle


Tid
Onsdag 30 mars kl. 15.00-16.30


Var
Digitalt via Zoom, möteslänken mailas ut någon dag innan mötet.


Tema

Ansökningsomgång 2022


Innehåll

Mer infomation om programmet kommer längre fram. 


Anmälan
Anmäl dig via denna länk:

https://bit.ly/2ZGu2SiUppföljning från 24 november

Här finns material från "Frågan är din!" som genomfördes den 24 september, tema psykisk ohälsa. 

Presentation Jeanette Johansson-Ånmark


KALENDARIUM


ARRANGEMANG


2021

Ons 3 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitalt eler platsbundet (plats ej klar)15 April

Kl. 15.00-16.30

Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2021


Digitalt


MajYhiS finns representerade vid Studentums vägledarträff.


Digitalt eller platsbundetOns 2 juni

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Digitalt lärande


DigitaltOns 22 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Genomströmning


DigitaltOktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningPlatsbundet i Helsingborg och digitaltOns 24 november

Kl. 15.30-17.00


Frågan är din!

Tema: Psykisk ohälsa


DigitaltOns 15 december

Kl. 09.00-13.00


Medlemsmöte

Tema utmanande studerandesituationer och motivation


Hässleholm
2022

Ons 16 februari

Kl. 10.00-11.45


Möte med tema marknadsföring av YHFamiljen Helsingborgs näringslivskontor

Drottninggatan 7A, 251 89 Helsingborg


Ons 2 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitaltOns 30 mars

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ansökningsomgång 2022


DigitaltMars till majWorkshop Kursplaner

Fokus på att uppnå fördjupad kunskap i arbetet med att utforma kursplaner. Sker under ledning av Torbjörn Matsson.

Tre digitala träffar och en platsbundenträff i MalmöOns 28 september

Kl. 15.00-16.30


Frågan är din!

Tema: Ännu ej satt- ni kan önska!


DigitaltOktober 2022 - januari 2023UtbildningsledarutbildningPlatsbundet och digitaltOns 30 november

Kl. 09.00-13.00


MedlemsmötePlats ännu ej satt
2023Ons 1 mars

Kl. 10.00-12.00


ÅrsmöteDigitaltTIDIGARE ÅR


2020Ons 4 mars

Kl. 09.00-16.00


Regional träff i samverkan med

Region Skåne samt årsmöte.


Media Evolution City,

Stora Varvsgatan 6A, Malmö.


Oktober 2020 - februari 2021UtbildningsledarutbildningMalmö/distansOns 25 novArangemang för studie- och yrkesvägledare-

sker i samverkan med Region Skåne och Skånes Kommuner

DigitaltFre 13 nov

Kl. 11.00-12.00


Extrainsatt årsstämmaDigitaltFler arrangemang kan tillkomma. _______________________________________


UL-UTBILDNING


YhiS erbjuder en skånsk UL-utbildning i höst. 

Detta blir sjunde året i rad som YhiS arrangerar en utbildningsledarutbildning!  


Utbildningen drivs av YhiS och genomförs av föreningen i samverkan med utbildningskonsulter och med

vissa föreläsningar via MYH utifrån en utbildningsplan framtagen av YhiS styrelse.


Utbildningen består av fem block utifrån en YH-utbildnings intressenter och aktörer.

Som en röd tråd genom blocken löper kvalitetsarbetet.


Utbildningen genomförs under sju utbildningstillfällen under perioden oktober 2021 till januari 2022.

Inom kort publiceras mer information om detaljer och datum, men säkra din plats redan nu!Läs mer här:

INBJUDAN-

UTBILDNINGSPLAN


OBS! Utbildningen med start 2021 är fulltecknad!