STYRELSE


Styrelsen för YhiS består av representanter från olika Yh-anordnare i Skåne. 

STRATEGI

Vid styrelsemöte tisdag 3 november fattade styrelen för YhiS beslut om en strategi för föreningens arbete från 2021. Strategin har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av styrelsemedlemmar och är baserad på föreningens stadgar. Ni finner vår strategi här. 

EXTRAINSATT ÅRSMÖTE

Ett extrainsatt årsmöte hölls i YhiS fredagen den 13 december. Styrelsen hade kallat till detta möte för att genomföra en omröstning kring framtida medlemsavgift i föreningen. Avgiften har varit oförändrad under flera år och styrelsen föreslog en höjd medlemsavgift för att säkerställa att det finns resurser i föreningen för ett fortsatt koordinatorsuppdrag 2021. Mötet beslutade enhälligt att höja medlemsavgiften från 2500 kr per anordnare och år till 3500 kr per anordnare och år från och med 2021. I samband med mötet informerade YhiS om föreningens uppdrag, genomförda insatser och kommande arrangemang.

Nedan finns den presentation som visades i samband med mötet.


STYRELSEMÖTEN


2022

Ons 26 januari

Kl 10.00-12.00


Styrelsemöte


 

Digitalt möteOns 23 februari

Kl 10.00-12.00


Styrelsemöte (årsmöte förbereds)Digitalt möteOns 2 mars

Kl. 10.00-12.00


Årsmöte och konstituerande möteDigitalt möteOns 13 april                 

kl. 10.00-12.00

      

Styrelsemöte


 

Digitalt möteOns 25 maj  

kl. 10.00-12.00

Styrelsemöte


 

Digitalt möteOns 24 augusti                      

kl. 10.00-12.00     

Styrelsemöte


Digitalt möteOns 28 september  

kl. 13.00-15.00


Styrelsemöte (sker i anslutning till medlemsmöte)Plats meddelas längre framOns 19 oktober

Kl. 10.00-12.00


StyrelsemöteDigitalt möteOns 30 november  

kl. 10.00-12.00


StyrelsemöteDigitalt möte
2023Ons 25 januari

Kl 10.00-12.00


StyrelsemöteDigitalt möteOns 22 februari

Kl. 10.00-12.00


Styrelsemöte (årsmöte förbereds)Digitalt möteOns 1 mars

Kl. 10.00-12.00


Årsmöte och konstituerande möteDigitalt möte
Tidigare år - 2021

Tos 4 februari

Kl. 13.00-15.00


StyrelsemöteDigitalt möteMån 22 februari

Kl. 13.00-15.00


Extrainsatt arbetsmöte för utvecklingsfrågorDigitalt möteOns 24 februari

Kl. 10.00-11.30


Styrelsemöte (årsmöte förbereds)Digitalt möteOns 3 mars

Kl. 10.00-12.00


Årsmöte och konstituerande möteDigitalt möteOns 22 april

Kl. 13.00-15.00


StyrelsemöteDigitalt möteOns 19 maj 

Kl. 10.30-12.00


StyrelsemöteDigitalt möteOns 16 juni

Kl. 13.00-15.00


StyrelsemöteDigitalt möteOns 15 september

Kl. 10.00-12.00


Styrelsemöte


Digitalt möteMån 18 oktober

Kl. 13.00-15.00


Styrelsemöte


Digitalt möte


Ons 24 november

Kl 13.00-15.00


Styrelsemöte (i anslutning till Frågan är din!)Digitalt möte
Tidigare år - 2020

Ons 4 mars

Kl. 09.00-16.00


Årsmöte och konstituerande möte i anslutning till regional träff i samverkan med Region Skåne.


Media Evolution City,

Stora Varvsgatan 6A, Malmö.


Ons 15 april

Kl. 10.00-12.00


StyrelsemöteDigitalt möte


Tors 14 maj

Kl. 13.00-15.00


StyrelsemöteDigitalt möte


Mån 8 juni

Kl. 13.00-15.00


StyrelsemöteDigitalt möte


Ons 26 augusti

Kl. 10.00-11.30


StyrelsemöteDigitalt möte


Ons 23 september

Kl. 15.00-17.00


StyrelsemöteIHM Business School,

Norra Vallgatan 102, 211 21 Malmö


Tis 3 november

Kl. 11.00-13.00


StyrelsemöteDigitalt möteFre 13 november

Kl. 11.00-12.00


Extrainsatt årsmöteDigitalt möteTis 8 december

Kl. 10.00-12.00


StyrelsemöteDigitalt möte