STYRELSE


Styrelsen för YhiS består av representanter från YH-anordnare som är medlemmar i föreningen. 

STRATEGI

Styrelsen har utifrån YhiS stadgar utarbetat en långsiktig strategi för föreningens arbete. Denna strategi revideras årligen i samband med ett strategimöte.

Aktuell version gäller från februari 2024, du finner den här:

VILL DU BIDRA TILL UTVECKLINGEN AV VÅR FÖRENING?


KONTAKTA OSS OM DU VILL INGÅ I STYRELSEN!


info@yhis.nu


STYRELSEMÖTEN


2024

Ons 24 januari

Kl. 10.00-12.00


StyrelsemöteDigitalat möteOns 21 februari

Prel. Kl. 14.00-17.00


StrategimöteKoncernkontoret, Region Skåne, Malmö

Dockplatsen 26, Lokalen heter Erland (bottenplan) 


Ons 6 mars

Kl. 10.00-12.00


Årsmöte (kl.10.00-11.00)

Konstituerande möte (Kl. 11.00-12.00)


Digitalt möteTis 19 mars

Kl. 10.00-12.00


Styrelsemöte


Digitalt möte


Tis 23 april

Kl. 10.00-12.00


Styrelsemöte


Digitalt möteTis 28 maj

Kl. 10.00-12.00


Styrelsemöte


Digitalt möteTis 27 augusti

Kl. 10.00-12.00


Styrelsemöte


Digitalt möteTis 24 september

Kl. 10.00-12.00


Styrelsemöte


Digitalt möteTis 29 oktober

Kl. 10.00-12.00


Styrelsemöte


Digitalt möteTis 26 november

Kl. 10.00-12.00


Styrelsemöte


Digitalt möte
2025Tis 21 januari

Kl. 10.00-12.00


StyrelsemöteDigitalt möteTis 11 februari

Kl.  14.00-17.00

Strategimöte


Plasbundet

Plats meddellas längre fram

Tis 4 mars

Kl. 10.00-12.00

Årsmöte (kl.10.00-11.00)

Konstituerande möte (Kl. 11.00-12.00)


Digitalt möte