KONTAKTA OSS


VI VILL HA DIALOG!


Ta hjälp av vår koordinator Jenny Knutsson för att till exempel

informera om YH och för att föra dialog med arbetslivet.


Har du en idé om hur vi tillsammans kan främja yrkeshögskolan i Skåne? Hör av dig!

info@yhis.nu


Gå gärna med i våra grupper på sociala medier:

Facebook

LinkedIn 

 

BILDER FÖR MARKNADSFÖRING AV YH

'

Genom Sydsvenska industri- och handelskammaren ges YH-anordnare i Skåne tillgång till bilder att använda för att lyfta YH som utbildningsform i olika sammanhang. Bilderna är framtagna av en marknadsföringsbyrån genom ett uppdrag finansierat av Region Skåne. Bildbanken uppdateras under hösten efterhand som bilderna publiceras i pågående kampanj för att marknadsföra YH mot arbetslivet.


Bilderna finns på hemsidan www.yhkompetens.nu, ni får gärna använda använda bilderna själva och sprida och dela dem med alla anordnare i Skåne. Ni finner bilderna via länk nedan. Fliken är lösenordskyddad med lösenordet ” yhskåne2022 ” men även lösenordet får ni gärna sprida.

https://yhkompetens.nu/for-yh-anordnare/

 

Hoppas att detta kan underlätta för er och att vi gemensamt kan stärka varumärket Yrkeshögskolan med hjälp av dessa bilder.

VILL DU BIDRA TILL UTVECKLINGEN AV VÅR FÖRENING?


KONTAKTA OSS OM DU VILL INGÅ I STYRELSEN!


info@yhis.nu


SAMVERKAN MED

REGION SKÅNE


Sedan 2019 har YhiS ett nära samarbete med Region Skåne, som genom en riktad insats för yrkeshögskolan bland annat möjliggjort att YhiS kunnat tillsätta en koordinator. Vidare innebär samarbetet en tät dialog kring kompetensfrågan i regionen, samverkan kring strategiska frågor kopplat till yrkeshögskolan och genomförande av kompetenshöjande insatser och konferenser för anordnare och arbetsliv.

Stort tack till Region Skåne för en givande samverkan!


Postadress


Yrkeshögskoleanordnare i Skåne

c/o Katarina Olsson
Magasinsgatan 7A

216 49 Malmö


E-postadress


info@yhis.nu


Maila gärna ev. fakturor

till kassör Katarina Olsson.