SAMVERKAN ARBETSLIV OCH YRKESHÖGSKOLA


Yrkeshögskolan är effektiv, träffsäker och flexibel!

Här beskriver vi hur ni i arbetslivet på olika sätt kan dra nytta av, och samverka med, yrkeshögskolan.- ÖKA INTRESSET FÖR ER SOM ARBETSGIVARE -

Berätta om er arbetsplats och de yrkesroller som finns hos er för studerande vid en yrkeshögskoleutbildning. Det kan ni göra genom att föreläsa på utbildningen eller genom att erbjuda studiebesök. 

- UTVECKLA ER MED HJÄLP AV STUDERANDE -

Ta hjälp av en YH-utbildning genom ett projekt. Inom yrkeshögskolan arbetar man mycket med verkliga case. Det ger stor vinning för både arbetsliv och skola. Det kan var allt från en rapport kring hållbarhet till att genomföra ett event - bara fantasin (och kursplanerna) sätter gränserna.

 

- TA EMOT STUDERANDE PÅ LIA -

LIA står för lärande i arbete och är yrkeshögskolans benämning på praktik. Ta chansen att testa och fånga er nästa medarbetare genom LIA! Beroende på utbildning kan LIA-perioden vara allt från ett par veckor till ett par månader. Den studerande kan både följa det dagliga arbetet och arbeta mer självständigt med projekt under handledning.

 


- PÅVERKA UTBILDNINGSUTBUDET -

 Bidra till att en ny YH-utbildning kommer till stånd genom dialog med YH-anordnare. Påtala vilka behov av kompetens som ni ser. Bidra med att skriva under en avsiktsförklaring vid ansökan om YH-utbildning. Ni kan också bidra genom att engagera er i en YH-utbildnings ledningsgrupp.

 


- REKRYTERA YH-KOMPETENSSÄKERT -

 Se över hur ni kan inkludera YH-kompetens i er rekrytering och formulering av en platsannons. Ett nytt rekryteringsbeteende kan bidra till att antalet kandidater ökar och breddar er rekrytering.

 


- KOMPETENSUTVECKLA BEFINTLIG PERSONAL -

Yrkeshögskolans kurser och uppdragsutbildningar är framtagna för att kompetensutveckla redan yrkesverksamma och kan genomföras flexibelt parallellt med pågående arbete.

 


KONTAKT & FRÅGOR

Jag hjälper er gärna och kan sätta er i kontakt med relevant yrkeshögskola kring samtliga möjligheter ovan. Vill du dela med dig av denna infomation finns den via nedladdningsbar pdf:

Samverkan arbetsliv och yrkeshögskola

 

Jenny Knutsson, koordinator

YhiS- Yrkeshögskoleanordnare i Syd

jennyknutsson@outlook.com

0709-85 17 66

 

 

ÄR DU STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE?


Vägen in till en yrkeshögskoleutbildning är bred och möjliggör för många att nå sitt drömjobb! Tillsammans med Region Skåne och Sydsvenskka industri- och handelskammaren har YhiS tagit fram en power point presentation om yrkeshögskolan särskilt för er som arbetar med vägledning. Du finner den här:

OM YH FÖR VÄGLEDARE


Har du som är studie- och yrkesvägledare frågor om yrkeshögskolan får du gärna kontakta oss i YhiS.

Det finns också infomation särskilt för dig som vägledare hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

www.myh.se/for-vagledare


Yrkeshögskolans utbud hittar du här:

www.yrkeshogskolan.se

KONTAKTA OSS

VI VILL HA DIALOG!


Ta hjälp av vår koordinator Jenny Knutsson för att till exempel

informera om YH och för att föra dialog med arbetslivet.


Har du en idé om hur vi tillsammans kan främja yrkeshögskolan i Syd? Hör av dig!

info@yhis.nu


Gå gärna med i våra grupper på sociala medier:

Facebook

LinkedIn

 

SAMVERKAN MED REGION SKÅNE OCH REGION HALLAND


Sedan 2019 har YhiS ett nära samarbete med Region Skåne, som genom en riktad insats för yrkeshögskolan bland annat möjliggjort att YhiS kunnat tillsätta en koordinator. Sedan 2024 finns också ett samarbete med Region Halland.


Samarbetet med regionerna innebär dialog kring kompetensfrågan, samverkan kring strategiska frågor kopplat till yrkeshögskolan och genomförande av kompetenshöjande insatser och konferenser för anordnare och arbetsliv.

Stort tack till Region Skåne och region Halland för en givande samverkan!

 

BILDER FÖR MARKNADSFÖRING AV YH


Genom Sydsvenska industri- och handelskammaren ges YH-anordnare i Syd tillgång till bilder att använda för att lyfta YH som utbildningsform i olika sammanhang. Bilderna är framtagna av en marknadsföringsbyrån genom ett uppdrag finansierat av Region Skåne. Bildbanken uppdateras under hösten efterhand som bilderna publiceras i pågående kampanj för att marknadsföra YH mot arbetslivet.


Bilderna finns på hemsidan www.yhkompetens.nu, ni får gärna använda använda bilderna själva och sprida och dela dem med alla anordnare i Syd. Ni finner bilderna via länk nedan. Fliken är lösenordskyddad med lösenordet ” yhskåne2022 ” men även lösenordet får ni gärna sprida.

https://yhkompetens.nu/for-yh-anordnare/

 

Hoppas att detta kan underlätta för er och att vi gemensamt kan stärka varumärket Yrkeshögskolan med hjälp av dessa bilder.

VERKTYG FÖR ANALYS AV YH-DATA


Sydsvenska industri- och handelskammaren har på uppdarga av Region skåne och i samverkan med YhiS tagit fram ett digitalt verktyg för analys av YH-data. Detta finns tillgängligt helt kostnadsfritt.


Via länkar nedan kan du läsa mer och ta del av verktyget.


LÄS MER HÄR

VERKTYG FÖR YH-ANALYS


Detta ett ett av flera samarbeten mellan YhiS, Region Skåne och Sydsvenska industri- och handelskammaren med syfte att stärka och utveckla YH i vår region.


Postadress


Yrkeshögskoleanordnare i Skåne

c/o Katarina Olsson
Magasinsgatan 7A

216 49 Malmö


-E-postadress


info@yhis.nu


Maila gärna ev. fakturor

till kassör Katarina Olsson.