KONTAKTA OSS


VI VILL HA DIALOG!


Ta hjälp av vår koordinator Jenny Knutsson för att till exempel

informera om YH och för att föra dialog med arbetslivet.


Har du en idé om hur vi tillsammans kan främja yrkeshögskolan i Skåne? Hör av dig!

info@yhis.nu


Gå gärna med i våra grupper på sociala medier:

Facebook

LinkedIn 

VILL DU BIDRA TILL UTVECKLINGEN AV VÅR FÖRENING?


KONTAKTA OSS OM DU VILL INGÅ I STYRELSEN!


info@yhis.nu


SAMVERKAN MED

REGION SKÅNE


Sedan 2019 har YhiS ett nära samarbete med Region Skåne, som genom en riktad insats för yrkeshögskolan bland annat möjliggjort att YhiS kunnat tillsätta en koordinator. Vidare innebär samarbetet en tät dialog kring kompetensfrågan i regionen, samverkan kring strategiska frågor kopplat till yrkeshögskolan och genomförande av kompetenshöjande insatser och konferenser för anordnare och arbetsliv.

Stort tack till Region Skåne för en givande samverkan!


Postadress


Yrkeshögskoleanordnare i Skåne

c/o Sverigehälsan

Att: Erik Wesser (kassör)

Nils Forsbergs plats 3

Malmö 217 54


E-postadress


info@yhis.nu


Maila gärna ev. fakturor

till kassör Erik Wesser.